The Charm An Hưng Hà Đông – Khởi đầu cuộc sống xanh trọn vẹn

Du an The Charm An hung Ha Dong

Với tên gọi Mùa Xuân – mùa khởi đầu trong năm, S1 cũng là tòa đầu tiên được bàn giao tại dự án, dự kiến vào cuối năm 2022. Đây sẽ là lựa chọn hoàn hảo cho các gia đình trẻ đang có nhu cầu khởi đầu một cuộc sống mới trong năm 2023. Tuy … Read more

   Đặt phòng ngay
Đặt phòng ngay
Đặt mua căn hộ